De partner voor kabels, beugels, aansluitsystemen en meer

+31(0)75 655 55 80
info@braca.nl

Winkelmandje

0 artikel(en) - € 0,00
U heeft geen artikel(en) in uw winkelwagen.

Privacy Policy

Privacy Policy

 

Dit is een website van Braca Europe

 

Ons bedrijfsadres is

 

Vredeweg 1 W
1505 HH Zaandam

 

Ons postadres is

 

Vredeweg 1 W
1505 HH Zaandam

 

Ons Inschrijvingsnummer bij de Kamer van Koophandel is 34372893
Ons B.T.W.-nummer is NL 8218.36.146

 

Bij elk bezoek aan onze website herkent onze webserver automatisch alleen uw domeinnaam en niet uw e-mailadres.

 

Bij een bezoek aan onze website bewaren wij
- uw e-mailadres als u dit aan ons communiceert
- alle informatie met betrekking tot de pagina’s die u op onze site geraadpleegd hebt
- alle informatie die u vrijwillig verstrekt hebt (bijvoorbeeld onderzoeksinformatie en/of site-registratie)
- Deze informatie kan doorgegeven worden aan andere organisaties waarmee wij contractueel verbonden zijn die de informatie niet zullen gebruiken voor commerciële doeleinde

Braca Webshops B.V. is de verantwoordelijke in de zin van de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp).“

 

Deze informatie wordt gebruikt
- voor intern gebruik en wordt daarna verwijderd
- om de inhoud van onze website te verbeteren

 

Op deze site gebruiken we cookies (een cookie is een klein bestand dat verstuurd wordt door een Internetserver en dat zich op de vaste schijf van uw computer installeert. Dit bestand houdt de sporen bij van de bezochte Internetsite en bevat een aantal gegevens over dit bezoek)
- om uw voorkeuren te registreren
- om informatiesessies te registreren, zoals informatie over hetgeen u toevoegt aan uw boodschappenlijst
- om uw vroegere activiteiten op de site te registreren, om u bij uw volgend bezoek een betere dienstverlening te bieden

 

We hebben geen partnerschappen of speciale relaties met derden op internet.

 

Als wij uw gegevens overdragen of ontvangen op onze website, gebruiken wij altijd de coderingstechnologieën die erkend worden als gangbare standaarden binnen de IT-sector.

 

 

 

 

 

Hoe neemt u contact met ons op in verband met ons privacybeleid ?

 

---------------------------------------------------------------

 

Als u wenst te reageren op ons privacybeleid, kunt u contact met ons opnemen

 

- Per email: info@braca.nl
- Per telefoon: 075-655 55 80
- Per fax: 075 655 55 81
- Per brief: Vredeweg 1w, 1505 HH te Zaandam

 

Over communicatie per e-mail
Als u in de toekomst geen e-mails wenst te ontvangen van ons bedrijf, kunt u contact met ons opnemen op het hierboven vermelde adres.

 

Over communicatie per brief

 

Als u ons via het web uw postadres meedeelt, zal u alleen de informatie ontvangen die u aangevraagd hebt, op het adres dat u ons meegedeeld hebt.

 

Over communicatie per telefoon

 

Als u ons uw telefoonnummer meedeelt via het web, zal ons bedrijf u alleen telefonisch contact met u opnemen als dit nodig is om u te informeren over de bestellingen die u on-line geplaatst hebt.

 

Indien u geen geadresseerd reclamedrukwerk en/of geen commerciële telefoontjes (meer) wenst te ontvangen, kunt u dat kenbaar maken via de website van de Stichting Infofilter: www.infofilter.nl.

 

Ons bedrijf kan de consumenteninformatie gebruiken voor nieuwe doeleinden die nog niet voorzien zijn in ons « privacy-beleid ». In dat geval, zullen wij contact met u opnemen alvorens uw gegevens te gebruiken voor deze nieuwe doeleinden, om u op de hoogte te stellen van de wijzigingen aan ons reglement voor de bescherming van persoonlijke gegevens en om u de kans te bieden uw deelname te weigeren.

 

Op verzoek verlenen wij aan de bezoekers van onze site toegang tot alle informatie die wij van hen bijhouden. Als u toegang wenst tot deze informatie, gelieve u contact met ons op te nemen op het hierboven vermelde adres.

 

Op verzoek bieden wij de bezoekers van onze site de mogelijkheid om eventuele onjuiste gegevens die wij van hen bijhouden, te corrigeren. Als u uw persoonlijke gegevens wenst te verbeteren, gelieve u contact met ons op te nemen op het hierboven vermelde adres.

 

Als u vindt dat onze site niet in overeenstemming is met ons privacybeleid, neem dan contact op met ons bedrijf zelf, op het hierboven vermelde adres.